MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
New Mazda CX-5 Deluxe 899.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
New Mazda CX-5 Luxury 949.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
New Mazda CX-5 Premium 989.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD 1.019.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD i-Activsense 1.069.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
New Mazda CX-5 Signature Premium AWD i-Activsense 1.149.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
BT-50 Standard 4x4 590.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
BT-50 Deluxe 4x2 625.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
BT-50 Luxury 4x2 664.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
BT-50 Premium 4x4 749.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
New Mazda2 Sport 1.5L Deluxe 555.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
New Mazda2 Sport 1.5L Luxury 609.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
New Mazda2 Sport 1.5L Premium 665.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
New Mazda2 1.5L AT 509.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
New Mazda2 1.5L Deluxe 545.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
New Mazda2 1.5L Luxury 599.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
New Mazda2 1.5L Premium 649.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
Mazda2 Deluxe 514.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda2 Deluxe - Soul Red Crystal 522.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda2 Luxury 564.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda2 Luxury - Soul Red Crystal 572.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda2 Sport Luxury 594.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda2 Sport Luxury - Soul Red Crystal 602.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda2 Sport Luxury (W) 604.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda2 Sport Luxuruy (W) - Soul Red Crystal 612.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
Mazda3 Luxury 669.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda3 Luxury (W) 669.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda3 Luxury - Machine Grey/Snowflake White Pearl 673.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda3 Luxury (W) - Machine Grey/Snowflake White Pearl 673.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda3 Luxury (W) - Soul Red Crystal 677.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda3 Luxury - Soul Red Crystal 677.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda3 Premium 750.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda3 Premium - Machine Grey/Snowflake White Pearl 754.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda3 Premium - Soul Red Crystal 758.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
All New Mazda3 1.5L Deluxe 719.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
All New Mazda3 1.5L Luxury 769.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
All New Mazda3 1.5L Premium 839.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
All New Mazda3 2.0L Signature Luxury 869.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
All New Mazda3 2.0L Signature Premium 919.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
Mazda3 Sport Luxury 699.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda3 Sport Luxury - Machine Grey/Snowflake White Pearl 703.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda3 Sport Luxury - Soul Red Crystal 707.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
All New Mazda3 Sport 1.5L Deluxe 759.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
All New Mazda3 Sport 1.5L Luxury 799.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
All New Mazda3 Sport 1.5L Premium 869.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
All New Mazda3 Sport 2.0L Signature Luxury 899.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
All New Mazda3 Sport 2.0L Signature Premium 939.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
Mazda6 Deluxe 819.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda6 Deluxe - Machine Grey/Snowflake White Pearl 823.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda6 Deluxe - Soul Red Crystal 827.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda6 Luxury 899.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda6 Luxury - Machine Grey/Snowflake White Pearl 903.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda6 Luxury (W) 904.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda6 Luxury - Soul Red Crystal 907.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda6 Luxury (W) Machine Grey/Snowflake White Pearl 908.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda6 Luxury (W) - Soul Red Crystal 912.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda6 Premium 1.019.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda6 Premium - Machine Grey/Snowflake White Pearl 1.023.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda6 Premium - Soul Red Crystal 1.027.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
Mazda CX-5 Deluxe 899.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda CX-5 Deluxe - Machine Grey/Snowflake White Pearl 903.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda CX-5 Deluxe (W) 904.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda CX-5 Deluxe - Soul Red Crystal 907.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda CX-5 Deluxe (W) - Machine Grey/Snowflake White Pearl 908.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda CX-5 Deluxe (W) - Soul Red Crystal 912.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda CX-5 Premium 999.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda CX-5 Premium - Machine Grey/Snowflake White Pearl 1.003.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda CX-5 Premium (W) 1.004.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda CX-5 Premium - Soul Red Crystal 1.007.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda CX-5 Premium (W) - Machine Grey/Snowflake White Pearl 1.008.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda CX-5 Premium (W) - Soul Red Crystal 1.012.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda CX-5 Premium AWD 1.019.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda CX-5 Premium AWD - Machine Grey/Snowflake White Pearl 1.023.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda CX-5 Premium AWD - Soul Red Crystal 1.027.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
 
MẪU XE GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ(GỒM VAT – VND) ƯU ĐÃI(GỒM VAT – VND)
Mazda CX-8 Deluxe (*) 1.149.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda CX-8 Luxury 1.199.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda CX-8 Premium 1.349.000.000 Liên hệ: 0903 809 846
Mazda CX-8 Premium AWD 1.399.000.000 Liên hệ: 0903 809 846